Tietosuojaseloste

Ev.Lut. Herätysseura r.y.
LY-tunnus: 0219716-9
Herätysseuran kirjapaino, Niskalantie 9
44200 Suolahti
kirjap@nic.fi
044-7295005

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot, verkkoyhteyden IP-osoite ja muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokauppa tilauksista, sähköpostilla, puhelimitse, kirjeellä, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
– Yhdistyksemme ja sen työntekijät
– kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
Emme luovuta tietoja markkinointi- tai myyntitarkoituksissa kolmansille osapuolille.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarpeen mukaan.

30.5.2018