KORTTI Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa Luuk. 12:31

0.90