Muista ystävää!

 

 
Herätysseuran perustaja ja noin 50 vuotta Jumalan uskollisena palvelijana Herätysseuran kirjapainolla toiminut Pertti Nousiainen sai 23.1.2019 kutsun taivaan kotiin. Kiitämme Jumalaa Pertin elämästä ja uskollisesta työstä Jumalan valtakunnan hyväksi. Jatkamme työtä Pertin esimerkkiä seuraten ja Jumalalta johdatusta ja viisautta rukoillen.

Jos sinulla on muistoja Pertistä tai Herätysseurasta tai jos Herätysseura tai jotkut sen kustantamat kirjat tai lentolehtiset ovat vaikuttaneet sinun hengelliseen elämääsi, niin olisimme kovin kiitollisia, jos lähettäisitte muistelmatekstejä meille. Toivomme voivamme tehdä kirjan Pertin elämästä ja Herätysseuran 50-vuotisesta taipaleesta. Kirjan tarkoitus on vahvistaa uskoa ja kirkastaa Kristusta. Kaikenlaiset tekstit, lyhyet tai pitkät, ovat todella tervetulleita. Sitä monipuolisemman ja paremman kirjan saamme tehtyä, mitä enemmän saamme aineistoa sitä varten.

Tekstejä voi lähettää joko sähköpostitse: kirjap@nic.fi tai postitse osoitteeseen: Herätysseuran kirjapaino, Niskalantie 9, 44200 Suolahti

Siunaavin terveisin: Herätysseuran väki

Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. Fil. 1:21